Bollnäs
Bollnäs / Alfta

Söräng Nybyggesvägen 5091

Pris: 4 000 000 kr

  BOLLNÄS - Industrifastighet

  Fastighet med stora lokalutrymmen - passande för många verksamheter. Ostört och bra läge ca 1 mil från Bollnäs. Markareal ca 3 ha - närhet till riksväg 50.

 • Objekttyp
  Kommersiell

Visning

Inga visningar planerade ännu. Ring för bokning!
Ansvarig Mäklare

Berndt Larsson

Budgivning

Budgivningen har inte börjat.

Är du intresserad?

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning Bollnäs SÖRÄNG GA:

fnr_21019477

Avlopp till egen anläggning - 3-k brunn - infiltration.  Vatten från egen brunn. Nyare oljeavskiljare

 

Byggnadsbeskrivning

Industrienhet, annan tillverkningsindustri (426)
Byggnad, värde: 1 375 000 kr
Mark, värde: 442 000 kr
Summavärde: 1 817 000 kr

Taxeringsår: 2013
Värdeår: 1982, 1994

Byggnader

HUVUDBYGGNAD

Industri- och kontorsbyggnad i 2-plan uppförd 1979. Delvis renoverad 2015 - viss tillbyggnad 2004. Byggnaden inrymmer 270 kvm kontors/försäljnings/personalyta, 486 kvm verkstadslokal, 352 kvm lagerlokal, 545 kvm lager på entresolplan samt bostadslägenhet om ca 65 kvm.

Därutöver finns kallager med LOA 1 200 kvm - magasins-/lagerbyggnad med LOA 1 044 kvm samt en dräneringshall LOA 180 kvm. Samtliga lokaler har nyttjats av fastighetsägaren för bildemonteringsverksamhet och håller normal resp enkel standard / skick.   Miljöinventering har gjorts och inga saneringsbehov föreligger för fortsatt verksamhet.

Omkring byggnaderna finns stora ytor för uppställningsplats och ev tillbyggnader för nästa ägare.

Byggnadssätt

Verkstads- lager - försäljningsbyggnad uppförd på betongplatta med stomme av stål - fasad och ytterväggar av plåt. Uppvärmning genom bergvärmepump med anslutna radiatorer resp varmluft. Mekanisk till- och frånluft. Takskjutport 5,5 m till verkstad - travers. Tryckluftsledningar och kompressor. Vidbyggt skärmtak med betongplatta.

Kallager - uppfört 1994-1995 på betongplatta med stomme av stål (oisloerad) med fasad och yttertak av plåt. En större och en mindre port. Vidbyggt skärmtak - ca 80 kvm. Byggnaden innehåller kallager fördelat på två utrymmen med betong resp grusgolv. Lokalarea ca 1 200 kvm - byggnadsarea ca 1 250 kvm (exkl skärmtak),

Magasin/lagerbyggnad - okänt byggnadsår (fd tegelbruk) grundläggning av betong /natursten. Trästomme (oisolerad). Fasad och tak av plåt.  Bygnaden innehåller lagerutrymme med jord/trägolv i två plan med mittgång. Lokalarea ca 1 044 kvm

Dräneringshall - byggnadsår 1999 uppfört på betongplatta - stomme av stål (delvis isolerad) fasad och yttertak av plåt. Stor vikport. Travers. Slutna tanksystem för omhändertagande av vätska. Byggnaden innehåller verkstadslokal samt avd för tankar m m. Lokalarea ca 180 kvm.

Alla bilder

Bostadsfakta

Allmänt

 • Total area
  29483 Kvm
 • Fastighetsbeteckning
  SÖRÄNG 7:6
 • Objekttyp
  Kommersiell
 • Ägarskap
  Friköpt - Kommersiell fastighet
 • Taxeringsvärde (byggnad)
  1 375 000 kr
 • Taxeringsvärde (mark)
  442 000 kr

Driftkostnad

Ladda ner dokument

Karta